"A CLONAZIONE"


 

'A clonazione

Ll' ommo fuje criato
pe regnà ncopp' 'a terra
e nò pe' cagnà 'e leggie d' 'a natura
e mmetterse a ffa' 'e guerre!
Doppo a  Dolly
'a pecura clonata in Inghilterra
'o primm' ommo in Arabia Saudita
e po'... Eva 'a criatura americana.
E mò... nun cuntento
sta facenn' e duppiune...
pe' fa' piezz' 'e ricambio.
Ma 'sta cunquista nunn'è umana!..
E' superbia, vanagloria, vanità!..
Ll'ommo è na criatura limitata
nunn'è o' padrone d' 'a vita e d' 'a morte.
Sta clonazione nun serve a niente
pecchè 'a vita nisciuna s' 'a po' accattà.
Ll'ammore, 'a gioia, 'a vita eterna
stà int' 'a legge d' 'a natura
e l'ha criata Dio pe' ll'eternità.

Ritorna ai titoli